INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAkredytacja

MONOGRAFIE NAUKOWE

Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz  

 1. Włodarkiewicz W. (red.), Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 2009 – 2013, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej,  Warszawa 2013, s. 1-240.
 2. Włodarkiewicz W. (red.), Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. Rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015, s. 1-346.

 

dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT  

 

 1. Adamkiewicz M. (red.), Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 1-200.
 2. Adamkiewicz M. (red.), Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 1-337.
 3. Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej,Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015, s. 1-246.

dr hab. Krzysztof Sołoducha, prof. WAT

 1. Sołoducha K. (red), Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010, s. 1-278.
 2. Sołoducha K., Język i egzystencja. O problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 1-203.
 3. Sołoducha K. (red), Teorie i manifesty architektury współczesnej, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa 2013, s. 1- 416.

 

dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT

 1. Świniarski J., Marcinkowski M., Bezpieczeństwo w przestrzeni edukacyjnej, Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, s. 1-212.
 2. Świniarski J.,Rosa R., Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w edukacji, cz. 1. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Security Education. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 1-256.

 

dr Beata Czuba  

 1. Czuba B., Kobiety w wojsku. Przystosowanie społeczne, emocje. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015, s. 1-242.
 2. Czuba B., Generałowie w Wojsku Polskim, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2016, s. 1-158.

 

dr Grzegorz Jasiński

 1. Jasiński G. (red.), Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny przepisów dyscyplinarnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012, s. 1-431.
 2. Jasiński G., ZuziakJ. (red.), Tobruk in the Second World War. Struggle and Remembrance, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warsaw 2012, s. 1-294.
 3. Filipow K., Jasiński G. (red.), Order Virtuti Militari, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012, s. 1-253.
 4. Chmielarz A., Jasiński G., Kunert K. A. (wstęp i oprac.), Armia Krajowa 1939-1945. Wybór źródeł, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013, s. 1-503.
 5. Jasiński G., Włodarkiewicz W. (red.), Polish battles and Campaigns in 13th – 19th Centuries, scientific editors Jasiński G., Włodarkiewicz W., Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warsaw 2016, s. 1-198.

 

dr Marian Kasperski

 1. Kasperski M., Szczurek T. (red.), Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2010.
 2. Kasperski M., Szczurek T. (red.), Etos pracy i deontologia zawodowa, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011.
 3. Kasperski M., Michniak J.W., Popiel H., Metodyka przygotowania prac dyplomowych,  Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015.

 

dr Adam Ostanek

 1. Ostanek A.A., VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2013.
 2. Ostanek A.A., Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2016.
Ostanek A.A. (red.) Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość – Bezpieczeństwo – Społeczeństwo – Kultura, Wydawnictwo CKPiDE, Warszawa–Stanisławów 2016.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013