INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE

Zakład Inżynierii Zarządzania

07 grudnia 2007
Ogólnopolska konferencja naukowa, pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU I ZA-RZĄDZANIA

23 października 2009
Konferencja naukowa pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Teoria i praktyka.

2 grudnia 2011
III Konferencja naukowa pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. W kierunku zarządzania drugiej generacji

5-6 grudnia 2013
IV Konferencja naukowa pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Za-rządzanie determinowane specyfiką sektora.

27 listopada 2015
V Konferencja naukowa pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Kon-trowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku

8-9 grudnia 2016
VI Konferencja naukowa pt.: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecz-nym i biznesowym Strona 2 z 2

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

od. 2007: Ogólnopolska konferencja naukowa - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, Uniwersytet Rzeszowski. Organizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konfe-rencji:

od 2007: PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UE. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Współorganizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji:

od 2011: Międzynarodowa konferencja TRANSNAV, Akademia Morska w Gdyni, Współorganizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji:

od 2012: POLITYCZNE, MILITARNE, EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I KULTU-RALNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI, WAT, Organizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji:

od 2014: LOGISTYKA W RATOWNICTWIE, UTH w Radomiu, Komitet Transportu PAN, Współorganizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji:

2015: ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – GENEZA I CHARAKTER UWARUNKOWAŃ, Warszawa

2015: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpie-czeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian”. Gorzów WLK. – Współ-organizacja oraz członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji:

2016: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ WIELOWYMIAROWOŚĆ BEZPIE-CZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO” Jachranka/ k. Warszawy 2016

 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013