INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATZakład Ekonomii

Zakład Ekonomii

Misja Zakładu:
Misja Zakładu Ekonomii nawiązuje do misji uczelni, uwzględniając, by w ramach przygotowywania studentów do nowoczesnych kwalifikacji inżynierskich nie tracić z pola widzenia efektywności ekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Tym samym, głównym zamierzeniem edukacyjnym pracowników Zakładu jest wyposażanie absolwentów WAT w wiedzę ekonomiczną oraz nauczyć umiejętności praktycznego jej wykorzystania w pracy zawodowej i życiu codziennym.

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji:

  • Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT z przedmiotów ekonomicznych.
  • Ciągłe doskonalenie programów studiów z przedmiotów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i logistyka.
  • Prowadzenie badań naukowych dotyczących wybranych problemów współczesnej gospodarki.
  • Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnej gospodarki.
  • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej przez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.
  • Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

Pracownicy Zakładu:
– dr Leszek LISIECKI – kierownik zakładu
– prof. dr hab. Ryszard ŁAWNICZAK
– dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT
– dr hab. Henryk PAŁASZEWSKI, prof. WAT
– dr Joanna ANTCZAK
– dr Anna KUCZYŃSKA-CESARZ
– mgr Piotr NOWICKI

Prowadzone przedmioty:
• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
• Ekonomia
• Ekonomika obrony
• Finanse
• Finanse przedsiębiorstwa
• Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
• Makroekonomia
• Mikroekonomia
• Polityka ekonomiczna
• Przedsiębiorczość
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Rynek kapitałowy

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych na użytek nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie w zakresie:

  • ekonomiki obrony,
  • finansów przedsiębiorstw,
  • rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • a także w innych obszarach pokrewnych.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w  czasopismach zewnętrznych, a także w postaci monografii własnych i w postaci rozdziałów do monografii zewnętrznych.

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013