Pracownik Instytutu odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Wieloletni pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania mgr Piotr Nowicki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został przez Ministra Edukacji i Nauki odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenia medalu 21 kwietnia 2022 dokonał Dyrektor IOZ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz. W uroczystościach wzięli ponadto udział Zastępca dyrektora IOZ ds. naukowych dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT oraz Kierownik Zakładu Prawa i Ekonomii dr Andrzej Strychalski. Zebrani pogratulowali Wyróżnionemu, życząc wielu dalszych sukcesów.

 

Galeria


Ostatnie pożegnanie ppłk dr. Leszka Lisieckiego

Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 02.04.2022 zmarł ppłk dr Leszek Lisiecki – wieloletni pracownik – adiunkt w Katedrze Ekonomii, a następnie w Instytucie Nauk Humanistycznych i Instytucie Organizacji i Zarządzania, w tym kierownik Zakładu Ekonomii.

W zmarłym straciliśmy zasłużonego dydaktyka i naukowca oraz lubianego Kolegę.

KNS „STRATEGIA” – wizyta w firmie „BONA”

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Członkowie Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA” wzięli udział w wizycie studyjno-szkoleniowej w przedsiębiorstwie „BONA” sp. z o.o. z Łomży.

Spotkanie rozpoczęło się od oprowadzenia po linii produkcyjnej, gdzie Studenci mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz technologicznym. Następnie Studenci zapoznali się z procesami magazynowania w przedsiębiorstwie. Po zapoznaniu się z infrastrukturą przedsiębiorstwa, Studenci spotkali się z Prezesem Firmy – Panem Leszkiem Krzyżkowiakiem, który opowiedział o historii Firmy oraz jej rozwoju strategicznym.

Szczególnie cenne okazały się wiedza praktyczna z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz przemyślenia nt. wyzwań i problemów obecnej gospodarki, którymi podzielili się ze Studentami pracownicy Firmy oraz sam Pan Prezes.

lic. Anna Szalbot

 

Galeria