Trwający już niemal rok konflikt zbrojny na Ukrainie dotknął pośrednio wszystkich, przede wszystkim jednak dotknął Naród Ukraiński, którego przedstawiciele stali się bezpośrednimi ofiarami agresji rosyjskiej. Wojna nie zna podziałów społecznych, narodowościowych czy zawodowych – dotyka wszystkich w równym stopniu, a zatem także przedstawicielami tamtejszego świata nauki z którymi bardzo często polskich naukowców łączyły relacje nie tylko zawodowe, ale i przyjacielskie.

Walki na wschodzie Ukrainy połączone z ostrzałami dużych miast spowodowały, że wiele tamtejszych uczelni wraz z kadrą naukową zostało relokowanych w bezpieczniejsze regiony kraju. Opiekę nad czasowo przeniesionymi placówkami naukowymi powierzono uczelniom działającym w zachodnich obwodach Ukrainy. W ten sposób w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) obok zaprzyjaźnionego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, z którym cześć kadry naukowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie od wielu lat współpracuje, znalazł się także Chersoński Państwowy Uniwersytet. Powyższa sytuacja istotnie obciąża Przykarpacki Uniwersytet Narodowy i jego pracowników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom iwano-frankiwskiej Alma Mater w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zainicjowano akcję wsparcia dla strony ukraińskiej pod hasłem „Naukowcy – Naukowcy”, którą koordynował dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT. W ciągu maja i czerwca 2022 roku na terenie Wydziału przeprowadzono zbiórkę darów dla Uniwersytetu. W ciągu następnych miesięcy zorganizowano transport zgromadzonych i zakupionych materiałów, bowiem obok darów materiałowych, wiele osób wsparło akcję finansowo, za co później dokonano zakupów środków, jakie były najbardziej i najpilniej potrzebne Uniwersytetowi. W warunkach wojennych na Ukrainie zorganizowano transport darów. Ostatecznie pod koniec stycznia 2023 roku trafiły one do Iwano-Frankiwska i już dziś służą zarówno naukowcom czasowo przemieszczonym do Iwano-Frankiwska, jak i pracownikom Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Podziękowania dla społeczności WAT na oficjalnej stronie internetowej złożyły władze Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Tłumaczone z języka ukraińskiego brzmią one następująco:

Społeczność Przykarpackiego Narodowego Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka składa serdeczne podziękowania naszym partnerom i dobrym przyjaciołom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Wojskowej Marynarki Wojennej w Gdyni za pomoc humanitarną dla Chersonskiego Uniwersytetu Państwowego oraz innych naukowców przebywających czasowo w naszej uczelni. W szczególności jesteśmy wdzięczni inicjatorom tej akcji pod nazwą „Naukowcy dla naukowców”! Są to prof. Maciej Franz, prof. Adam Ostanek i dr Mariusz Kardas. Wielokrotnie gościli na naszym Uniwersytecie w ramach tradycyjnej dorocznej konferencji z cyklu „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska na przestrzeni dziejów”, której organizację, wspólnie z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku, rozpoczęli w 2016 roku. Ze strony ukraińskiej koordynatorem akcji był Petro Havrylyshyn, docent Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Karpackiego. Nasi koledzy z Polski zebrali wiele potrzebnych rzeczy dla czasowo przesiedlonych kolegów naukowców mieszkających w akademikach naszej uczelni. W szczególności są to komplety pościeli, chemia gospodarcza, koce, artykuły higieniczne itp. Z pomocy tej mogą korzystać przedstawiciele Chersonskiego Państwowego Uniwersytetu, który obecnie działa w oparciu o Przykarpacki Uniwersytet Narodowy, oraz inni naukowcy, którzy czasowo mieszkają w naszych akademikach. W tym trudnym dla nas czasie Polska nadal okazuje prawdziwą solidarność z Ukrainą o czym zawsze będziemy pamiętać! 

https://pnu.edu.ua/blog/2023/01/24/44409/?fbclid=IwAR2W3aZ0v_o8N5GDC408csxLGHkGue4Qm-a_-Mg_fWi0iwZFJN6B4v2YMsw

O akcji „Naukowcy – Naukowcom” napisano także w wydawanym we Lwowie polonijnym dwutygodniku pt. „Kurier Galicyjski”: I

https://kuriergalicyjski.com/naukowcy-naukowcom/?fbclid=IwAR3NSfI8i_UDwgbVE2AhzIxfSlnOfiBPsMh17CGDiB76wYTXr-yck5XvDI

Efekty akcji opisano również na stronie internetowej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Iwano-Frankiwska – organizacji zrzeszającej Polaków zamieszkujących Iwano-Frankiwsk oraz Ukraińców, którzy wykazują zainteresowanie polską kulturą i historią:
https://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/5491-polsko-ukrainska-akcja-naukowcy-naukowcom?fbclid=IwAR1h7upvM-R5VsRM-SMpKOaEwQ_BZkwg7BVCT09cPKQrIu1s6HHkUK6WZ30

autor fot. Petro Hawryłyszyn