W dniu 8 kwietnia 2022 r. Członkowie Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA” wzięli udział w wizycie studyjno-szkoleniowej w przedsiębiorstwie „BONA” sp. z o.o. z Łomży.

Spotkanie rozpoczęło się od oprowadzenia po linii produkcyjnej, gdzie Studenci mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz technologicznym. Następnie Studenci zapoznali się z procesami magazynowania w przedsiębiorstwie. Po zapoznaniu się z infrastrukturą przedsiębiorstwa, Studenci spotkali się z Prezesem Firmy – Panem Leszkiem Krzyżkowiakiem, który opowiedział o historii Firmy oraz jej rozwoju strategicznym.

Szczególnie cenne okazały się wiedza praktyczna z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz przemyślenia nt. wyzwań i problemów obecnej gospodarki, którymi podzielili się ze Studentami pracownicy Firmy oraz sam Pan Prezes.

lic. Anna Szalbot

 

Galeria