W trakcie jubileuszowej 30. Edycji Targów Książki Historycznej odbywającej się w dniach 24-27 listopada w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie najnowsza publikacja Muzeum Powstania Warszawskiego pt. „Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego”, której współautorem jest dr Grzegorz Jasiński, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych Instytutu Organizacji i Zarządzania, została dwukrotnie nagrodzona. 24 listopada trakcie uroczystej inauguracji targów i gali konkursu Nagrody KLIO, Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Szaroty przyznało publikacji wyróżnienie w kategorii Varsaviana. Następnego dnia publikacja otrzymała zaś wyróżnienie w konkursie na Muzealną Książkę Roku 2022 w kategorii: Wydawnictwa edukacyjne.

„Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego” zawiera 106 haseł, które zostały opracowane przez zespół historyków pod kierownictwem Katarzyny Utrackiej z Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza Katarzyną Utracką w zespole autorskim znaleźli się: Rafał Brodacki, dr Paweł Brudek, Michał Tomasz Wójciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego) i dr Grzegorz Jasiński (Wojskowa Akademia Techniczna). Książka zawiera informacje o rodowodzie i szlaku bojowym poszczególnych batalionów i zgrupowań, ponadto opowiada o redutach powstańczych, których utrzymanie nierzadko decydowało o sukcesie obrony danej części miasta.

Galeria