Laboratorium Inżynierii Zarządzania


Misja Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

Laboratorium Inżynierii Zarządzania powstało w celu wspomagania prac badawczych oraz dydaktyki Instytutu Organizacji i Zarządzania (IOZ) w obszarze szeroko pojętej informatyki. Prowadzone w laboratorium badania oraz zajęcia dydaktyczne  koncentrują się na wykorzystaniu informatycznych metod oraz narzędzi wspomagania w takich dyscyplinach jak zarządzanie oraz bezpieczeństwo.

 

Rys historyczny Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

Laboratorium Inżynierii Zarządzania powstało w roku 2019 na bazie Pracowni Zarządzania i Bezpieczeństwa, która funkcjonowała w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Cybernetyki WAT.

 

Skład osobowy Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

Kierownik – dr inż. Grzegorz Pokorski

mgr inż. Marcin Staruch

mgr Michał Jurek

 

Podstawowe zadania Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

– prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie;

– realizacja zadań dydaktycznych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem narzędzi wspomagania informatycznego;

– udział w konferencjach naukowych oraz publikowanie wyników badań w postaci monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych.

 

 

Główne obszary badawcze

 

– wykorzystanie w zarządzaniu systemów informatycznego wspomagania (MRP/ERP, OLTP/OLAP/DM, GIS itp. ),

– zarządzanie procesami,

– modelowanie procesów,

– analizy geoprzestrzenne,

– analizy zagrożeń,

– analiza ryzyka,

– geomarketing,

– zobrazowanie geoprzestrzenne w Siłach Zbrojnych RP i w zarzadzaniu kryzysowym,

– symulacje komputerowe,

– analizy statystyczne.

 

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowników
Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

  1. 2019 – 2020, UGB 745, Rola procesów kreowania świadomości sytuacyjnej zespołów zarządzania kryzysowego w systemie ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu – WLO WAT – kierownik: dr inż. Grzegorz Pokorski

 

 

Przedmioty realizowane w ramach Laboratorium Inżynierii Zarządzania

 

– Podstawy informatyki

– Nauka o organizacji

– Statystyka opisowa

– Zarządzanie projektami

– Informatyka w zarządzaniu

– Biznes plan

– Rynki kapitałowe i operacje giełdowe

– Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami

– Modelowanie danych i baz danych

– Narzędzia projektowania procesów biznesowych

– Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (MRP, ERP, CRM, SCM)

– Podstawy hurtowni danych

– Analiza i wizualizacja danych w zarzadzaniu

– Marketing Internetowy z elementami e-biznesu

– Podstawy systemów GIS

– Bezpieczeństwo informacyjne

– Ilościowa analiza efektywności organizacji

– Zarządzanie ryzykiem

– Statystyka matematyczna

– Zarządzanie procesami

– Wybrane problemy informatyzacji państwa

– Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w organizacji

– Transakcyjne systemy informatyczne

– Organizacja hurtowni danych

– Informatyczne systemy agregacji i analizy danych

– Informatyczne systemy eksploracji danych

– Modele wdrażania i implementacji systemów BI

– Modelowanie i algorytmizacja procesów i systemów biznesowych

– Metody i narzędzia wspomagania decyzji i prognozowania

– Wybrane problemy informatyzacji państwa

– Media i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym

– Podstawy informatyki

– Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych

– Podstawy systemów informacji geoprzestrzennej

– Systemy monitorowania i analizy zagrożeń

– Mapy cyfrowe i systemy GIS

– Technologie informacyjne w Bezpieczeństwie

– Strategie informacyjne w systemach bezpieczeństwa

 

 

Wykorzystywane oprogramowanie

 

– abcFITNESU,

– abcMAGAZYNU,

– Adobe Reader,

– Adonis 5.1,

– Arcus 2015 .Net,

– Aris 10,

– Bizagi Modeler,

– E-Risk,

– Gimp,

– IBM WebSphere Business Modeler Basic 7.0,

– iGrafx,

– Inkscape,

– Inovatica,

– LoMAG – program magazynowy,

– Microsoft Office 2019,

– Microsoft Project 2019,

– Microsoft Visio 2019,

– Microsoft Windows 10 – wersja Education,

– mpCRM,

– mpFAKTURA,

– mpFIRMA,

– mpGABINET,

– mpSEKRETARIAT,

– PS IMAGO PRO ver. 6.0,

– QGIS,

– SAP PowerDesigner,

– Vensim.

 

Galeria