Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA”


 

Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” działa od 2009 roku przy Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (a wcześniej Wydziału Cybernetyki). Zostało założone i nadal jest prowadzone przez Studentów kierunku „Zarządzanie”, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego biznesu, jak i nabyć praktyczne „szlify” jako przyszli menedżerowie. Członkami Koła są również Studenci innych Wydziałów WAT.  

Pobierz

 


Ulotka informacyjna o Kole do pobrania tutaj


Ulotka o zrealizowanych projektach Koła do pobrania tutaj


 

Współpracujemy z:

Od 30 maja 2022 roku Zarząd Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA” tworzą:

 • Przewodniczący – Anna SZALBOT (WLO – Zarządzanie)
 • Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna KURKIEWICZ (WLO – Obronność Państwa)
 • Sekretarz – Małgorzata KOWALCZYK (WLO – Zarządzanie)

 

Pozostałymi Członkami Koła są:

 • Magdalena KOBIELA (WLO – Zarządzanie)
 • Dorota GRZEJSZCZYK (WLO – Zarządzanie)
 • Natalia SAR (WLO – Zarządzanie)
 • Urszula WOŹNIAK (WLO – Zarządzanie)
 • Daniel WIRASZKA (WLO – Zarządzanie)
 • Piotr JANIK (WLO – Zarządzanie)
 • Szymon RACZKOWSKI (WLO – Zarządzanie)
 • Mateusz KWIATKOWSKI (WLO – Zarządzanie)
 • Wiktor MACHTEL (WLO – Zarządzanie)
 • Dariusz WACHOWICZ (Szkoła Doktorska WAT – Nauki o Bezpieczeństwie)

 

Dawni Członkowie Koła:

 • Przemysław KRZYSZYCHA (WLO – Zarządzanie)
 • Mateusz PIŁAT (WLO – Zarządzanie)
 • Sara SAWICKA (WLO – Zarządzanie)
 • Martyna SKORZYŃSKA (WLO – Zarządzanie)
 • Kinga TKACZUK (WLO – Zarządzanie)
 • Renata SKÓRCZYŃSKA (WLO – Zarządzanie)
 • Paulina PIETRUSZYŃSKA (WLO – Zarządzanie)
 • Kacper SZPONDOWSKI (WEL – Energetyka)
 • Julia SZOTA (WLO – Zarządzanie)
 • Sebastian DOMAŃSKI (WLO – Zarządzanie)
 • Dariusz WACHOWICZ (WLO – Obronność Państwa)
 • Michał JUREK (WLO – Doktorant – Nauki o Bezpieczeństwie)

 

Struktura

 

Aktualnym opiekunem naukowym Koła jest dr Jacek WOŹNIAK (IOZ WLO WAT).

 

Do lipca 2020 roku opiekunem Koła była Pani dr Wiesława ZAŁOGA (IOZ WLO WAT).

Koło, od początków swojej aktywności, ukierunkowane było na realizację następujących przedsięwzięć:

 • organizacja cyklicznych studenckich konferencji naukowych,
 • udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez inne Uczelnie krajowe i zagraniczne,
 • organizowanie warsztatów studenckich,
 • udział w uczelnianych oraz zewnętrznych konkursach naukowych i praktycznych (biznesowo-analitycznych),
 • realizowanie wyjazdów studyjnych (do przedsiębiorstw oraz innych Uczelni krajowych),
 • prowadzenie studenckich projektów badawczych,
 • publikowanie dorobku naukowego w formie artykułów i monografii.

 

 

Głównymi obszarami problemowymi działalności naukowej Koła są:

 • wyzwania zarządzania organizacjami w warunkach Rewolucji 4.0,
 • technologie teleinformatyczne we współczesnym zarządzaniu,
 • analiza biznesowa i zarządzanie procesowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym,
 • zarządzanie ryzykiem i efektywnością w projektach biznesowych,
 • zarządzanie innowacjami.

Pliki do pobrania:

Regulamin Koła

Formularz zgłoszenia dla nowych członków

Rezygnacja z członkostwa w Kole

Pierwsze spotkanie: 12 maja 2022

Tematyka warsztatu: Employer Branding i rekrutacja

W dniu 12 maja 2022 r. odbyły się na platformie Microsoft Teams pierwsze Warsztaty Biznesowe dla Studentów, które zostały zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT oraz Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH. Pani prelegent – Agnieszka Newecka (manager działu People&Culture w firmie ASTEK Polska; od 15 lat związana z obszarem Human Resources) przybliżyła słuchaczom tematykę Employer Brandingu (definicja, podstawowe założenia, przykłady działań) oraz rekrutacji (ewolucja tego procesu na przestrzeni lat). Moderatorem spotkania był mgr Michał Jurek – przewodniczący KNS „STRATEGIA”. Zdobyta wiedza pozwoli Studentom na podejmowanie bardziej świadomych działań na rynku pracy.

mgr Michał Jurek

Galeria


 

Drugie spotkanie: 13 grudnia 2022

Tematyka warsztatu: Equity crowdfunding. Fakty i mity 

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyły się na platformie Microsoft Teams drugie Warsztaty Biznesowe dla Studentów, które zostały zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH oraz Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT. Prelegent – dr Kamil Gemra (ekspert z zakresu rynku kapitałowego, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także niezależny członek kilku rad nadzorczych, w tym GPW Private Market, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych) – przybliżył słuchaczom tematykę Equity Crowdfundingu (definicja, rodzaje, proces wdrożenia, ryzyko, wyzwania stosowania, a także wymogi formalno-prawne).

Zdobyta wiedza pozwoli Studentom na podejmowanie bardziej świadomych działań w zakresie pozyskiwania finansowania dla działalności gospodarczej oraz zachęci ich do realizacji własnych, innowacyjnych projektów biznesowych (np. na zasadach start-up’ów).

dr Jacek Woźniak

Galeria

 

Pierwsze spotkanie: 24 lutego 2021

Pierwszym gościem był Pan dr Kamil GEMRA – partner zarządzający InnerValue, związany z Grupą INC. Były wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A oraz agencji ratingowej INC Rating. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej, zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie działał jako ekspert rynkowy i udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym dwóch książek.

 

Drugie spotkanie: 31 marca 2021

 

Zaproszonym Gościem był Pan Adrian FESTER przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w rozwoju startupów z branży internetowej. Inicjator i pomysłodawca platformy PlanujemyWesele.pl – jednego z liderów branży ślubnej w Polsce. Współtwórca MEDtube – nowoczesnej platformy edukacyjnej dla lekarzy. Współzałożyciel i twórca MEDizzy – globalnej społeczności medycznej skupiającej ponad 700,000 lekarzy oraz studentów medycyny z całego świata. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

 

 

 

Trzecie spotkanie: 13 maja 2021

Zaproszonym Gościem był Pan Tomasz SADOWSKI, który jest doświadczonym menadżerem – wizjonerem. Kompetencje menadżerskie zbudował w oparciu o solidne przygotowanie specjalistyczne. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jak również Wojskowej Akademii Technicznej. Odbył wiele szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Zawodowo od zawsze związany z obszarem cyberbezpieczeństwa, które jest jednocześnie jego pasją. Swoje doświadczenia zawodowe prezentuje na konferencjach, podczas wykładów akademickich lub szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Od 14 lat pracuje w jednym z największych banków w Polsce. Przez wiele lat był odpowiedzialny za bezpieczeństwo nad systemami krytycznymi dla funkcjonowania banku. W ramach swoich zadań służbowych koordynuje oraz współpracuje w zakresie krajowym i międzynarodowym w obszarze reagowania na incydenty komputerowe. Certyfikowany pentester, przez lata przeprowadził lub koordynował ponad 100 rożnego rodzaju testów penetracyjnych. Członek Security Testing Teams w ECB (European Central Bank – Europejski Bank Centralny). Certyfikowany międzynarodowy audytor w obszarze IT. Problematyka Business Continuity Planning (BCP), czy zadania w zakresie analiz ryzyka są mu doskonale znane. Na co dzień prowadzi szereg projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, z udziałem sektora publicznego oraz komercyjnego. W zakresie szeroko pojętej wymiany informacji o zagrożeniach cybernetycznych współpracuje z CSIRT – Computer Security Incident Response Team (w wymiarze krajowym i międzynarodowym), Europol, Policją, FBI, Związkiem Banków Polskich oraz różnymi grupami międzynarodowymi. Zajmuje się również kwestiami ochrony infrastruktury krytycznej.

Ukazał się raport Koła Naukowego „STRATEGIA”

W listopadzie opublikowany został raport pt. Pożądane kompetencje u młodych pracowników zatrudnianych w polskich przedsiębiorstwach. Perspektywa pandemii COVID-19, którego Autorami są Członkowie Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA”, działającego przy Instytucie Organizacji i Zarządzania. Publikacja została wykonana w ramach grantu badawczego finansowanego przez Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem poznawczym przeprowadzonego badania było dokonać identyfikacji kompetencji szczególnie pożądanych przez pracodawców u pracowników zatrudnianych w polskich przedsiębiorstwach w warunkach pandemii COVID-19 – w perspektywie ocen przedsiębiorstw oraz młodych pracowników będących studentami. Natomiast cel utylitarny to opracowanie wykazu zaleceń i tzw. dobrych praktyk w zakresie kształtowania kompetencji pożądanych u młodych pracowników (studentów) pod kątem przygotowania ich do wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na tym rynku w czasie pandemii COVID-19.

W badaniu uwzględniono dwie grupy respondentów (przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie całej Polski – N=80 oraz Studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – N=80). W obu przypadkach zastosowano badanie ankietowe CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview; ankieta wspomagana komputerowo przy pomocy strony WWW). Badanie na próbie Studentów zostało zrealizowane przez Autorów raportu, natomiast badanie na próbie przedsiębiorstw zostało wykonane (wyłącznie w zakresie zbierania danych empirycznych) przez konsorcjum Biostat Piszczek Sp.J. (Lider) oraz Biostat Sp. z o.o. z Rybnika. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku i obejmowało działalność przedsiębiorstw oraz funkcjonowanie studentów na rynku pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających to badanie, tj. czas pandemii COVID-19 w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

dr Jacek Woźniak
Opiekun KNS „STRATEGIA”

 

Regulamin
 

By pobrać regulamin kliknij tutaj


Turniej Wiedzy o Gospodarce i Zarządzaniu rozstrzygnięty!

W dn. 22 listopada 2021 r. odbył się Międzywydziałowy Turniej Wiedzy o Gospodarce i Zarządzaniu, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” w ramach obchodów 70-lecia WAT. O zwycięstwo w rozgrywkach zawalczyło sześć drużyn. W pierwszej rundzie uczestnicy zmierzyli się z pytaniami z zakresu wiedzy o gospodarce i finansach, a w drugiej z zakresu wiedzy o zarządzaniu organizacjami. Do rundy finałowej przeszły trzy najlepsze drużyny, które odpowiadały na pytania z obu ww. kategorii.

Celem Międzywydziałowego Turnieju Wiedzy o Gospodarce i Zarządzaniu było inspirowanie Studentów oraz Doktorantów WAT do rozwoju zainteresowań naukowych związanych właśnie z gospodarką i zarządzaniem. W Turnieju mógł wziąć udział każdy Student oraz Doktorant, który w dn. 22 listopada 2021 r. miał status Studenta lub Doktoranta WAT.

Klasyfikacja Turniejowa jest następująca:

I miejsce – zespół Business Planerzy
Karolina Grochalska
Kinga Tkaczuk
Szymon Binda

II miejsce – zespół IMS
Iga Nowak
Michał Kobza
Szymon Wierzbicki

III miejsce – zespół Przeminęło z WATem
Karolina Witkowska
Monika Gęborys
Mateusz Brzuski

Pozostałe Zespoły, które wzięły udział w Turnieju:

Zespół aWATar
Aleksandra Majka
Maciej Pielaszkiewicz
Adam Durys

Zespół VATmeni
Przemysław Grzyb
Maciej Wróbel
Jakub Stępień

Zespół ŁeKuKli
Aleksandra Łepska
Mateusz Klimczuk
Daniel Kutyła

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom oraz życzymy dalszych sukcesów!

lic. Anna Szalbot

 

Galeria


Wizyta w firmie „BONA” sp. z o.o.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Członkowie Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA” wzięli udział w wizycie studyjno-szkoleniowej w przedsiębiorstwie „BONA” z Łomży.

Spotkanie rozpoczęło się od oprowadzenia po linii produkcyjnej, gdzie Studenci mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz technologicznym. Następnie Studenci zapoznali się z procesami magazynowania w przedsiębiorstwie. Po zapoznaniu się z infrastrukturą przedsiębiorstwa, Studenci spotkali się z Prezesem Firmy – Panem Leszkiem Krzyżkowiakiem, który opowiedział o historii Firmy oraz jej rozwoju strategicznym.

Szczególnie cenne okazały się wiedza praktyczna z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz przemyślenia nt. wyzwań i problemów obecnej gospodarki, którymi podzielili się ze Studentami pracownicy Firmy oraz sam Pan Prezes.

lic. Anna Szalbot

Galeria


 

Wizyta w firmie UniGlass Polska

W dniu 18 listopada 2021 r. Członkowie Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA” mieli przyjemność wzięcia udziału w wizycie studyjno-szkoleniowej w firmie UniGlass Polska z Łomży.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z Prezesem Zarządu – Panem Radosławem Florczykiem oraz Dyrektor Zarządzającą – Panią Małgorzatą Karwowską, którzy przedstawili historię Firmy, sposób jej funkcjonowania oraz problemy i wyzwania, z którymi na co dzień styka się przedsiębiorstwo. Przede wszystkim cenna dla uczestników okazała się wiedza praktyczna dotycząca samego zarządzania tak innowacyjnym przedsiębiorstwem. Zarówno Prezes jak i Dyrektor Zarządzająca zachęcali uczestników do zadawania pytań i wyczerpująco udzielali na nie odpowiedzi.

Ważnym punktem wizyty było zwiedzanie hali produkcyjno-magazynowej, gdzie Członkowie Kola mogli zapoznać się bezpośrednio z funkcjonowaniem i produkcją szyb zespolonych oraz obróbką szkła.

Po wizycie uczestnicy wrócili do Warszawy zdecydowanie bogatsi w wiedzę z zakresu praktyki zarządzania oraz organizacji procesu produkcji.

lic. Anna Szalbot

Galeria


Konferencje:

 • Anna Szalbot, referat: Gospodarka współdzielenia jako „ekosystem” rozwoju działalności przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 02-03 grudnia 2021.
 • Małgorzata Kowalczyk, Sara Sawicka, referat: Kompetencje młodych pracowników w warunkach pandemii COVID-19, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 02-03 grudnia 2021.
 • Małgorzata Kowalczyk, Anna Szalbot, referat: Kompetencje młodych pracowników w warunkach pandemii COVID-19, IX Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje wiWAT 2021”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 06-07 grudnia 2021 – wyróżnienie.

Źródło: Instagram KNS Strategia

 • Joanna Skulska, Dariusz Wachowicz, referat: Wpływ social mediów na kształtowanie środowiska bezpieczeństwa państwa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Praktyka walki informacyjnej”, Gorzów Wielkopolski, 13 grudnia 2021.
 • Anna Szalbot, udział bierny, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i permanentnych zmian. Od teorii do praktyki”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 06-07 grudnia 2022.
 • Magdalena Kobiela, udział bierny, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i permanentnych zmian. Od teorii do praktyki”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 06-07 grudnia 2022.
 • Dorota Grzejszczyk, udział bierny, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności i permanentnych zmian. Od teorii do praktyki”, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 06-07 grudnia 2022
 • Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” współorganizowało wydarzenie „Konflikty zbrojne XXI w. – zagrożenia i wyzwania” wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Sapere aude”, które odbyło się w 07.06.2022 roku w Warszawie.

 

Program Konferencji do pobrania: tutaj

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.bobolanum.edu.pl/aktualnosci/681-2022-konflikty

Konkursy:

 • Sara Sawicka, Małgorzata Kowalczyk, prezentacja raportu pt. Pożądane kompetencje u młodych pracowników zatrudnianych w polskich przedsiębiorstwach – perspektywa pandemii COVID-19 w ramach Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę wykonaną w ramach działalności w Kole Naukowym w 2021 roku, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 16 listopada 2021.

Źródło: Archiwum WAT

 • Katarzyna Kurkiewicz, studentka pierwszego roku kierunku obronność państwa na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania WAT została laureatką III edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Scenariusz lekcji poświęconej zbrodni katyńskiej, który przygotowała został wyłoniony spośród ponad dwóch tysięcy prac zgłoszonych w czterech kategoriach.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. archiwum Katarzyny Kurkiewicz

Więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/studentka-wat-laureatka-konkursu-polskie-serce-peklo-katyn-1940/

 • Katarzyna Kurkiewicz, studentka kierunku obronność państwa na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT oraz Członkini KNS „STRATEGIA” została uczestniczką programu mentoringowego STEM. Jest to 12-miesięczny kurs, oparty na indywidualnym mentoringu, szkoleniach umiejętności, wizytach studyjnych oraz uczestnictwie w Warsaw Security Forum 2023. Celem programu jest pokonywanie wyzwań, przed którymi stają kobiety w obszarach międzynarodowego bezpieczeństwa i obrony.

„W drugiej połowie października dostałam wiadomość na swoją pocztę uczelnianą z informacją o PROGRAMIE MENTORINGOWYM STEM 2022-2022 oraz o prowadzonej rekrutacji do programu. Postanowiłam więc zgłosić się do tego programu, ponieważ uznałam, że może być to moją szansą na rozwój przy jednoczesnym nabywaniu różnych umiejętności osobistych, czy też pokonywaniu barier niezbędnych do efektywnego „poruszania się” w świecie międzynarodowego bezpieczeństwa i obrony. Pierwszą wiadomość z informacją o przyjęciu do programu dostałam już pod koniec listopada 2022 roku. Następnie otrzymałam wiadomość pod koniec grudnia 2022 roku o dacie rozpoczęcia Programu Monitoringowego Młodych Liderek STEM w siedzibie Northrop Grumman, przypadającej na 26 stycznia 2023 r. Z programem wiążę takie nadzieje, jak możliwość kontynuacji swojej przyszłej kariery w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, obronności i pokoju. Moja mentorka, która będzie mnie prowadzić przez cały program, odpowiada m.in. za organizację Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i ja również wiążę nadzieję na rozwój w tym kierunku – szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa”. 

Katarzyna Kurkiewicz

fot. archiwum WIIS POLAND

 

Kontakt

Anna Szalbot

Jacek Woźniak