Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Sekretariat Instytutu (bud. 135 pok. 4.20):

Jadwiga Skulska
tel. 261 839 524


Webmaster:

Michał Jurek