Kontakt


Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49


Sekretariat Instytutu (bud. 135 pok. 4.20):

E-mail: jadwiga.skulska@wat.edu.pl
tel. 261 839 524


Webmaster:

E-mail: marcin.staruch@wat.edu.pl