Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

 
Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych

dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

 
Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. Kształcenia

dr Marta MISZCZAK

Kierownik Zakładu
Systemów Zarządzania

dr hab. Artur KOŻUCH, prof. WAT

Kierownik Zakładu
Nauk Humanistycznych

dr Grzegorz JASIŃSKI

Kierownik Zakładu
Prawa i Ekonomii

dr Andrzej STRYCHALSKI

 

Kierownik Laboratorium
Inżynierii Zarządzania

dr inż. Grzegorz POKORSKI

 
 
Sekretariat Instytutu

Jadwiga SKULSKA