Trwający od 24 lutego br. na Ukrainie konflikt zbrojny dotyka nas wszystkich, przede wszystkim jednak Naród Ukraiński, którego przedstawiciele stali się bezpośrednimi ofiarami agresji rosyjskiej. Wojna nie omija nikogo – w tym również naszych Koleżanek i Kolegów będących przedstawicielami tamtejszego świata nauki, z którymi bardzo często łączą nas relacje nie tylko zawodowe, ale i przyjacielskie.

Walki na wschodzie Ukrainy połączone z ostrzałami dużych miast spowodowały, że wiele tamtejszych uczelni wraz z kadrą naukową zostało relokowanych w bezpieczniejsze regiony kraju. Opiekę nad czasowo przeniesionymi placówkami naukowymi powierzono uczelniom działającym w zachodnich obwodach. W ten sposób w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) obok zaprzyjaźnionego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, z którym cześć kadry naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania od wielu lat współpracuje, znalazł się także Chersoński Uniwersytet Państwowy. Powyższa sytuacja istotnie obciąża Przykarpacki Uniwersytet Narodowy i jego pracowników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom inicjujemy akcję wsparcia pod hasłem „Naukowcy – Naukowcom”, którą realizujemy za pośrednictwem i przy współpracy z Biblioteką Naukową Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka i zespołem jej pracowników z dyrektorem dr. Petrem Hawryłyszynem na czele. Wiemy czego najbardziej potrzeba Uniwersytetowi i jego pracownikom oraz „gościom” – uchodźcom ze wchodu Ukrainy: brakuje przede wszystkim pościeli (poszewek i prześcieradeł) oraz środków czystości (płyny do mycia podłóg, zmywania, prania itp.). Zbiórka trwa do końca maja.

Zbiórkę w IOZ organizujemy w dwóch formach:

  • materiały deficytowe o których mowa powyżej,
  • wsparcie finansowe.

Dobrowolne wpłaty oraz pomoc w postaci materiałowej można składać w Sekretariacie IOZ. Z zebranych środków finansowych zakupione zostaną środki, których potrzebują nasi Koleżanki i Koledzy z Ukrainy. Całość zgromadzonych darów zostanie spakowana i przesłana do Biblioteki Naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, a tam rozdysponowana pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni.

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards)