Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 8 września 2020 roku wystąpił w WAT w roli prekursora przeprowadzając pierwsze egzaminy dyplomowe z wykorzystaniem platformy USOS APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Z każdym dniem nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Wdrożenie modułu USOS APD pozwoliło na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w zmienionej formule, wykorzystując nowoczesne technologie. Cyfryzacji został poddany proces dyplomowania począwszy od wgrania pracy, przez sprawdzenie jej w jednolitym systemie antyplagiatowym zintegrowanym z modułem USOS APD, a na egzaminie dyplomowym kończąc. Pomimo zmienionej formuły zarówno osoby przystępujące do obrony, jak również członkowie komisji ocenili system USOS ADP jako przyjazny dla użytkownika i ułatwiający pracę. W prace wdrożeniowe USOS APD z wykorzystaniem nowoczesnych technologii byli zaangażowani pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania Pan mgr inż. Marcin Staruch kierownik Laboratorium Inżynierii Zarządzania, mgr Michał Jurek, dr inż. Grzegorz Pokorski zastępca dyrektora ds. naukowych, którzy współpracowali z uczelnianym koordynatorem systemu USOS w WAT Panem inż. Remigiuszem Pustkowskim. Bardzo dobra współpraca zespołu wdrożeniowego USOS APD z nauczycielami akademickimi Instytutu Organizacji i Zarządzania zaowocowała sprawnym wdrożeniem modułu Archiwum Prac Dyplomowych oraz przeprowadzenie procesu dyplomowania na kierunku Zarządzanie. Wdrożenie i wykorzystanie modułu USOS APD pokazało, że pomimo niesprzyjających warunków podyktowanych przez pandemię COVID-19 Instytut Organizacji i Zarządzania jest przygotowany na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Instytut Organizacji i Zarządzania wdrażając moduł USOS APD ciągle się rozwija, a prace w nim prowadzone służą nie tylko pracownikom Instytutu, lecz również całej społeczności Wydziału oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Galeria