Drugie Warsztaty Biznesowe dla Studentów WAT już za Nami!

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyły się na platformie Microsoft Teams drugie Warsztaty Biznesowe dla Studentów, które zostały zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH oraz Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT.

Prelegent – dr Kamil GEMRA (ekspert z zakresu rynku kapitałowego, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także niezależny członek kilku rad nadzorczych, w tym GPW Private Market, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych) – przybliżył słuchaczom tematykę Equity Crowdfundingu (definicja, rodzaje, proces wdrożenia, ryzyko, wyzwania stosowania, a także wymogi formalno-prawne).

Zdobyta wiedza pozwoli Studentom na podejmowanie bardziej świadomych działań w zakresie pozyskiwania finansowania dla działalności gospodarczej oraz zachęci ich do realizacji własnych, innowacyjnych projektów biznesowych (np. na zasadach start-up’ów).

 dr Jacek Woźniak
opiekun KNS „STRATEGIA”