Instytutu Organizacji i Zarządzania obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji 27 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Nauki o zarządzaniu i jakości w Wojskowej Akademii Technicznej”. Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania otworzył Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Rektor, przypominając historię i osiągnięcia Instytutu, podkreślił, że stanowi on integralną część Wojskowej Akademii Technicznej. „Instytut został utworzony 1 stycznia 2003 r. Włączony do Wydziału Cybernetyki kontynuował kształcenie studentów cywilnych na kierunkach zarządzanie i marketing, które uruchomiono w WAT jako pierwsze dla studentów cywilnych. Przez lata zmieniała się struktura organizacyjna i zadania, jakie wyznaczał sobie Instytut. Do najważniejszych osiągnięć naukowych komórki należą, m.in. otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, organizacja odbywającego się od 2007 r. cyklu konferencji Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania czy własne pismo naukowe „Nowoczesne Systemy Zarządzania” – mówił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Rektor zwrócił też uwagę na osiągnięcia dydaktyczne Instytutu, m.in. uruchomienie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz stacjonarnych, niestacjonarnych i studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Aktualnie w Instytucie realizowane są studia I i II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe, których kierunki były modyfikowane wraz ze zmieniającymi się wymaganiami rynku.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy Instytutu Organizacji i Zarządzania, przedstawiciele wydziałów Cybernetyki i Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych krajowych uczelni.

Z okazji jubileuszu Instytutu jego najbardziej zasłużeni pracownicy zostali wyróżnieni przez Dziekana WLO okolicznościowymi statuetkami. Nagrody wręczyli Rektor-Komendant Przemysław Wachulak oraz płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Paulina Arciszewska-Siek
fot. Instytut Organizacji i Zarządzania

Galeria