W dniu 19 maja 2023 r. odbyła się I ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. „Nowy świat – nowe zarządzanie?”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane przez Studentów Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA”, działającego przy Instytucie Organizacji i Zarządzania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Konferencja miała na celu aktywizację i integrację studenckiej społeczności naukowej z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w dyscyplinie Nauki i Zarządzaniu i Jakości z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Konferencja koncentrowała się przede wszystkim na współczesnych wyzwaniach teorii i praktyki zarządzania, a w szczególności na zmienności uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Zasadniczym celem konferencji była dyskusja oraz wypracowanie wniosków i wskazówek dla menedżerów odnośnie do zarządzania organizacjami „dynamicznej ery cyfrowej”.

Po oficjalnym powitaniu uczestników i otwarciu konferencji przez dr Wiesławę ZAŁOGĘ (Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WLO WAT), dr. hab. Adama OSTANKA, prof. WAT (Zastępcę Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Naukowych) oraz dr. Jacka WOŹNIAKA (opiekuna KNS „STRATEGIA”), dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT przedstawił wykład inauguracyjny pt. „Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna(?) – perspektywa teorii i praktyki zarządzania”.

Podczas trzech sesji plenarnych studenci zaprezentowali 13 referatów o różnorodnej tematyce związanej z szeroko pojmowanym zarządzaniem organizacjami. W ramach konferencji odbył się także konkurs na najlepszy referat – o nagrodę Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania (z okazji 20-lecia Instytutu). 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

  • I miejsce – lic. Anna SZALBOT z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – referat: „System zarządzania innowacjami w organizacjach ery cyfrowej”,
  • II miejsce – Klaudia KULIK, Izabela JANUSZ, Kamila ZACHARCZUK z Politechniki Białostockiej – referat: „Uwarunkowania pozapłacowe jako czynnik kształtowania zaangażowania pracowników (na przykładzie Grupy Decathlon)”,
  • III miejsce – mgr Natalia SOBIESKA, absolwentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – referat: „Zarządzanie ryzykiem w korporacji”.

Wyróżniono również dwa referaty zaprezentowane przez:

  • Joannę KAWALEC, inż. Gabrielę PYTLAKOWSKĄ, dr inż. Justynę SMAGOWICZ, dr. inż. Cezarego SZWEDA z Politechniki Warszawskiej – referat: „Zastosowanie wybranych technologii informatycznych do wspomagania zarządzania produkcją”,
  • Małgorzatę KOWALCZYK z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – referat: „Integracja informacyjna organizacji z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych i mediów cyfrowych”.

Współorganizatorem i Partnerem Merytorycznym I ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej pt. „Nowy świat – nowe zarządzanie?” był Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, który ufundował nagrody książkowe dla wszystkich laureatów konkursu.

Wszyscy Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny podczas wystąpień. Zorganizowana konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi zajmującymi się problematyką zarządzania z różnych polskich uczelni wyższych.

W trakcie konferencji upamiętniono także obchody 17-lecia istnienia Koła Naukowego Studentów „STRATEGIA”. Z tej okazji wręczono pamiątkowe statuetki dotychczasowym Opiekunom Koła: dr Marcie MISZCZAK oraz dr Wiesławie ZAŁODZE. 

lic. Anna SZALBOT

Galeria