Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT od lat aktywnie zajmują się problematyką analizy i doskonalenia procesów kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik nauczania. Całość ma prowadzić do systematycznego zwiększania zaangażowania studentów w procesy dydaktyczne oraz podnosić jakość kształcenia do poziomu wymagań i oczekiwań, jakie stawia “cyfrowy” wiek XXI. Okres obecnej pandemii stał się naturalnym weryfikatorem możliwości, jakie w procesach dydaktycznych daje nowoczesna technika i oferowane przez nią narzędzia. Istnienie określonych narzędzi, to jednak połowa “sukcesu” – drugą, jest umiejętność posługiwania się nimi. Naprzeciw tej potrzebie i wymaganiom chwili wyszli pracownicy IOZ: dr Jacek Woźniak, mgr inż. Marcin Staruch, mgr Michał Jurek, dr Wioletta Wereda, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, którzy postanowili opracować podręcznik w zakresie realizacji procesów kształcenia zdalnego dla różnych grup odbiorców, m.in. będących w różnym wieku i odznaczających się zróżnicowanym poziomem tzw. kompetencji cyfrowych. Podręcznik stanowi wsparcie dla realizacji procesów kształcenia zdalnego z wykorzystaniem takich platform jak MS Teams, MS Forms oraz Moodle.

Podręcznik wyróżnia się przede wszystkim:

  • zwięzłością i prostotą w przekazywaniu ważnych treści związanych z realizacją procesów kształcenia zdalnego, które nie zawsze są przejrzyste i jednoznaczne,
  • dużą przystępnością prezentowanych zagadnień (w formie instruktażu, zestawu dobrych praktyk i wskazówek) oraz uniwersalnością przekazu,
  • koncentracją na istocie problemów związanych z kształceniem zdalnym w warunkach tzw. środowiska wirtualnego,
  • zorientowaniem na technologie teleinformatyczne i narzędzia informatyczne, które z jednej strony są ogólnodostępne na polskim rynku oraz popularne, a z drugiej odznaczają się znaczną funkcjonalnością w zakresie wspierania procesów nauczania „na odległość”.

Monografia została opracowana w sposób przejrzysty i uniwersalny. W dużej mierze przybiera formę przewodnika po funkcjonalnościach najpopularniejszych platform e-learningowych, zawiera zestaw dobrych praktyk oraz wskazówek, które stanowią nieodzowne wsparcie np. nauczycieli akademickich podczas przygotowywania, jak i prowadzenia zajęć online. Stanowi odpowiedź na potrzeby polskich szkół w obliczu konieczności zachowania ciągłości kształcenia w warunkach pandemii COVID-19.