Jego Magnificencja Rektor - Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak z dniem 1 listopada powołał nauczycieli akademickich Instytutu Organizacji i Zarządzania do pełnienia następujących funkcji:

dyrektora Instytutu - prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza,

zastępcy dyrektora ds. naukowych - dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT,

zastępcy dyrektora ds. kształcenia - dr Wiesławę Załogę,

kierownika Zakładu Systemów Zarządzania - dr. Wiesława Gonciarskiego, prof. WAT,

kierownika Zakładu Prawa i Ekonomii - dr. Andrzeja Strychalskiego,

kierownika Zakładu Nauk Humanistycznych - dr. Grzegorza Jasińskiego,

kierownika Laboratorium Inżynierii Zarządzania - dr. inż. Grzegorza Pokorskiego.

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz pogratulował wszystkim nominowanym osobom. Złożył również podziękowania za całokształt pracy oraz wkład w rozwój Instytutu osobom sprawującym poszczególne funkcje do dnia 31 października br.: dr. inż. Grzegorzowi Pokorskiemu - dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. naukowych, dr. hab. Januszowi Kosteckiemu, prof. WAT - dotychczasowemu kierownikowi Zakładu Prawa i Ekonomii, dr. Marianowi Kasperskiemu, który kierował pracami Zakładu Nauk Humanistycznych oraz mgr. inż. Marcinowi Staruchowi, który kierował pracami Laboratorium Inżynierii Zarządzania.

Galeria