„Nauki o Zarządzaniu i Jakości” (NoZiJ) są nową dyscypliną nauki, która została powołana zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 75/RKR/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Jest to już druga dyscyplina, której zasadniczy filar naukowo-badawczy tworzą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Radę Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” tworzą:

 

dr hab. Artur J. KOŻUCH, prof. WAT – przewodniczący,

dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT – zastępca przewodniczącego,

dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT.

Sekretarzem Rady jest dr Jacek WOŹNIAK.

Pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” odbyło się w dn. 28.11.2022 roku. Otworzył je Prorektor ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI, który przywitał wszystkich uczestników posiedzenia oraz wskazał zasadnicze kompetencje i zadania Rady powierzone przez władze WAT. Wręczył również akty mianowania przewodniczącemu, członkom i sekretarzowi RDN „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”. Prorektor ds. naukowych wyraził także zadowolenie z faktu, że kolejna dyscyplina naukowa została uruchomiona w WAT i nadzieję, że dyscyplina NoZiJ będzie stanowiła podstawę rozwoju Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Następnie Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT – podkreślił duży potencjał naukowy pracowników deklarujących dyscyplinę NoZiJ, a Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT – prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – wyraził nadzieję, że dyscyplina NoZiJ będzie filarem funkcjonowania Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz nakreślił podstawowe plany związane z ewaluacją tej dyscypliny w perspektywie lat 2022-2025.

Opracował: dr Jacek Woźniak