Pan dr Wiesław Gonciarski decyzją Rektora został wyznaczony na stanowisko profesora WAT w grupie dydaktycznej. W dn. 17.09.2020 r. gratulacje z tej okazji, nowemu profesorowi złożyli: Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania - prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz oraz z-ca Dyrektora ds. kształcenia - dr Wiesława Załoga.

Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Galeria