W dniu 23.09.2020 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr Łukasza Lepionka pt. Pozyskiwanie strategicznych surowców energetycznych w warunkach destabilizacji bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Dysertacja powstała pod kierunkiem promotora – dr hab. Janusza Kosteckiego, prof. WAT z Instytutu Organizacji i Zarządzania. oraz promotora pomocniczego – dr Przemysława Słowińskiego. Recenzentami pracy byli płk dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj oraz dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM.
    Uchwała Komisji Doktorskiej stała się podstawą nadania  w dniu 30.09.2020 r. przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Panu Łukaszowi Lepionka stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
    Dr Łukasz Lepionka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, związanym z naszą  Uczelnią i IOiZ  od początku swojej kariery akademickiej.