W dniach 8–9 oraz 18 września br. w Instytucie Organizacji i Zarządzania, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyły się obrony prac dyplomowych i końcowych studentów kierunku Zarządzanie oraz słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Przywództwa i Komunikacji w Zarządzaniu Organizacją. Wszyscy przystępujący do egzaminu końcowego ukończyli go z oceną pozytywną. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wszystkich uczestników, ponieważ średnia uzyskanych ocen oscyluje pomiędzy stopniami bardzo dobry a dobry plus.