W dniu 1 marca 2023 r. odbyła się odprawa metodyczna dla pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania. W programie odprawy, poza tradycyjnymi sprawozdaniami przedkładanymi przez dyrekcję i kierowników zakładów oraz kierownika laboratorium, ze względu na przypadający w 2023 r. jubileusz 20-lecia Instytutu wystąpił Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT, jak również obecny oraz byli dyrektorzy Instytutu:

 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ,
 • prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI,
 • dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT,
 • dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT.

W części poświęconej jubileuszowi 20-lecia Instytutu przybliżone zostały osiągnięcia IOZ:

 • w październiku 1995 r. uruchomiono Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania, a następnie Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • w październiku 1998 r. uruchomiono studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i marketing, a po trzech latach studia magisterskie (kierunek od 2007 r. nosi nazwę: Zarządzanie).
 • w październiku 1999 r. rozpoczęto kształcenie na Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej, Podyplomowych Studiach Przywództwa i Komunikacji Społecznej oraz Podyplomowych Studiach Pedagogicznych (przeznaczone dla nauczycieli akademickich WAT).
 • w październiku 2007 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.
 • w grudniu 2007 r. odbyła się pierwsza konferencja naukowa, która dała początek cyklicznym spotkaniom naukowym pn. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (w grudniu 2022 r. obyła się już XII edycja konferencji, przy czym każda z nich ma zawsze odmienny temat wiodący, będący odpowiedzią na aktualne wyzwania w obszarze zarządzania).
 • w październiku 2009 r. rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia), a 3 lata później studia II stopnia (magisterskie).
 • w październiku 2010 r. wydano pierwszy numer czasopisma naukowego „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”.
 • 29 września 2014 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • W październiku 2016 r. rozpoczęto prowadzenie studiów III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • 25 listopada 2019 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.
 • październik 2021 r. – poważny udział w uruchomieniu jednolitych studiów magisterskich na potrzeby MON na kierunku logistyka ekonomiczna.
 • Październik 2022 r. – wejście dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości do systemu ewaluacji działalności naukowej w WAT.
 • listopad 2022 r. – powołanie przez JM Rektora-Komendanta WAT Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”.

Byli Dyrektorzy Instytutu – prof. Miszalski i prof. Świniarski – w swoich wystąpieniach podzielili się wspomnieniami i refleksjami z czasów, kiedy sprawowali swoje funkcje. Prof. Zaskórski – nieobecny na spotkaniu ze względów zdrowotnych – skierował list przygotowany na tę okazję, który odczytany został przez dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT. W dalszej części wystąpili zastępcy dyrektora IOZ – dr Marta Miszczak oraz prof. Ostanek, jak również przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” prof. Kożuch.