Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania za działania przynoszące istotne korzyści Rzeczypospolitej oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój Wojskowej Akademii Technicznej zostali wyróżnieni następującymi odznaczeniami:

Brązowy Krzyż Zasługi – dr Marta Miszczak,

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT,

Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Akademii Technicznej – dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT.

Dr Marta Miszczak została odznaczona za dokonywanie czynów przekraczających zwykły zakres obowiązków, a przynoszących znaczną korzyść Państwu. Dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT odznaczony został za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w realizacji zadań obronnych oraz znaczne przyczynienie się do rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju. Dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT wyróżniony został za całokształt wieloletnich działań, które skutkowały rozwojem Wojskowej Akademii Technicznej.

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, składając gratulacje wszystkim wyróżnionym, wyraził także podziękowania za całokształt ich dotychczasowej pracy, życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Galeria

Fot. Dział Promocji WAT