Nauczyciele Akademiccy prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości zostali wyróżnieni za swoją ponadprzeciętną aktywność.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne Jego Magnificencja Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wyróżnił Nagrodą Rektorską następujących pracowników Instytutu:

  • dr. hab. Janusza Kosteckiego, prof. WAT;
  • dr. Wiesława Gonciarskiego, prof. WAT;
  • dr Monikę Murawską.

Podczas Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania zostali powołani do pełnienia funkcji kierowniczych:

  • dr Wiesława Załoga – objęła stanowisko Prezesa Oddziału Warszawskiego TNOiK;
  • dr Jacek Woźniak – objął stanowisko wiceprezesa Oddziału Warszawskiego TNOiK;
  • dr Joanna Skulska – objęła stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego TNOiK.

Dotychczasowym Prezesem Oddziału Warszawskiego TNOiK był dr Kazimierz Piotrkowski, który jest również członkiem Zarządu Głównego TNOiK. Swoją dotychczasową funkcję w Oddziale Warszawskim TNOiK sprawował przez 15 lat.

Dyrekcja Instytutu gratuluje wszystkim wyróżnionym, dziękując jednocześnie za dotychczasową wzorową realizację stawianych zadań oraz życząc dalszych sukcesów tak na polu działalności zawodowej, jak i prywatnej.