Wieloletni pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania mgr Piotr Nowicki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został przez Ministra Edukacji i Nauki odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenia medalu 21 kwietnia 2022 dokonał Dyrektor IOZ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz. W uroczystościach wzięli ponadto udział Zastępca dyrektora IOZ ds. naukowych dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT oraz Kierownik Zakładu Prawa i Ekonomii dr Andrzej Strychalski. Zebrani pogratulowali Wyróżnionemu, życząc wielu dalszych sukcesów.

Galeria