Z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent Andrzej Duda wręczył ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom zaangażowanym w upowszechnianie pamięci o nim. Wśród odznaczonych znalazł się dr Grzegorz Jasiński, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Uroczystość odbyła się 30 lipca 2022 r. w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dr Jasiński został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski.

„Bardzo dziękuję za to kolejne zaproszenie tutaj w niezwykle ważne dla Polski, ale także dla mnie osobiście, miejsce. Tutaj na przestrzeni tych ostatnich lat mówiłem wielokrotnie, jak wielka jest wartość czynu powstańczego, pamięci o Powstaniu Warszawskim i powstańcach warszawskich, dla mnie osobiście, ale przede wszystkim, jak niezwykła, państwowotwórcza jest wartość tego czynu zbrojnego, tej pamięci, tej obecności dla Rzeczypospolitej” – powiedział podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda.

Zdaniem Prezydenta wielkość powstańców nie polegała tylko na tym, że potrafili walczyć i polec z bronią w ręku, ale również na tym, jakie wartości i jakiego ducha przekazywali następnym pokoleniom.

Prezydent docenił wkład pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego i osób zaangażowanych w popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

W opinii do wniosku Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego o nadanie dr. Grzegorzowi Jasińskiemu Złotego Krzyża Zasługi została podkreślona jego wieloletnia aktywność naukowa i popularyzatorska służąca promocji dziejów Wojska Polskiego oraz budowie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego w społeczeństwie, a w konsekwencji kreowaniu właściwych postaw obywatelskich. Dr Grzegorz Jasiński uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w 2007 roku. Obszarem jego zainteresowań badawczych są mało znane problemy historii wojskowości polskiej na tle historii wojskowości powszechnej. Główny nacisk w swoich badaniach kładzie na okres okupacji, podejmując tematy związane z polskim ruchem oporu i koncentrując się na dziejach Powstania Warszawskiego. Zajmuje się również tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym związaną z walkami prowadzonymi na Kresach Południowo-Wschodnich RP w latach 1918-1920, którym poświęcił część swoich publikacji m.in. monografię. W innych publikacjach przybliża istotne aspekty wysiłku żołnierza polskiego na rzecz odbudowy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas pracy w WAT napisał cztery samodzielne monografie: „Polscy obrońcy lwowskiego lotniska na Lewandówce w 1918 roku” (2017), ”Brückenkopf Warschau 1944. Odcinek południowy: Karczew, Otwock, Celestynów, Wiązowna” (2018), „Dawid kontra Goliat. Niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskiem” (2020), „Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego. 10 czerwca – 2 września 1944 r.” (2021), siedem artykułów naukowych, 12 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych i 41 opracowań o charakterze popularno-naukowym. Wszystkie publikacje jego autorstwa mają nowatorski charakter ze względu na wykorzystywanie nieznanych wcześniej materiałów źródłowych, co stanowi o ich wysokiej wartości poznawczej. Prowadzi w Wojskowej Akademii Technicznej zajęcia dydaktyczne z podchorążymi i ze studentami cywilnymi z przedmiotu Historia Polski oraz z podchorążymi z przedmiotów Historia sztuki wojennej oraz Działalność wychowawcza w wojsku. Był promotorem prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe.

„Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu do prowadzonych zajęć ze studentami, dr Grzegorz Jasiński potrafi zainteresować młodych ludzi historią, zwłaszcza historią Polski. Jest to również forma wychowywania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i poczucie odpowiedzialności sprawiają, że dr Jasiński cieszy się szacunkiem przełożonych, współpracowników oraz podchorążych i studentów” – podkreśla prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

 

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Katarzyna Stefanowska/
Muzeum Powstania Warszawskiego

Źródło:Link