W dniu 31.05.2023 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Sprawna komunikacja za pomocą elektronicznych środków komunikowania się oraz ich wpływ na życie zawodowe i prywatne (troska o wellbeing)”. Seminarium zostało zorganizowane z myślą o studentach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Jego celem było zwrócenie uwagi na możliwości, ale i negatywne strony wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikowaniu się, tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zamysłem Organizatorek seminarium naukowego było również poznanie w tym względzie opinii studentów.

Seminarium zostało uroczyście otwarte przez Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Pana prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza.

Organizatorkami seminarium, jak też Prelegentkami, były Wykładowczynie z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności. Swoimi wystąpieniami seminarium uświetniły Studentki: Pani Julia Szczygielska, reprezentująca Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Pani Katarzyna Kurkiewicz, reprezentująca Instytut Bezpieczeństwa i Obronności.

Jako pierwsza wystąpiła Pani dr Jolanta Tarapata, która na podstawie wyników autorskich badań przedstawiła problematykę związaną z wirtualnymi zachowaniami konsumentów.

Drugie wystąpienie, prezentowane przez Panią dr Katarzynę Pawlak wraz z Dyplomantką Panią Julią Szczygielską, dotyczyło aplikacji mobilnych w komunikacji marketingowej.

W kolejnej prelekcji, Pani dr Marta Miszczak wskazała na co należy zwrócić uwagę przy ocenie wiarygodności informacji dostępnej w Internecie.

Wątek komunikacji za pomocą nowoczesnych środków komunikowania, kontynuowany był przez Panią Katarzynę Kurkiewicz w wystąpieniu pt. „Wpływ systemu medialnego na odbiorcę”.

Spotkanie kończyło wystąpienie Pani dr Patrycji Bryczek-Wróbel i Pani mgr Katarzyny Gurmińskiej pt. „Wpływ korzystania z Internetu na dobrostan psychiczny”.

O istotności i potrzebie podejmowania tematów uwzględnionych na seminarium, świadczy wieńcząca go dyskusja, w którą chętnie włączyli się Studenci i Prelegenci.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom seminarium.

Galeria