W dniu 1 czerwca 2021 roku (na platformie MS Teams) odbyło się seminarium naukowe pt. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI. Seminarium było częścią realizacji grantu badawczego (UGB 864/2021) i zostało przygotowane przez Zakład Systemów Zarządzania przy współpracy Zakładu Prawa i Ekonomii.

Seminarium uroczyście otworzyli Panowie Profesorowie Piotr Zaskórski i Wiesław Gonciarski z Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Wśród Prelegentów byli zarówno Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania, jak i zaproszeni Goście z innych Wydziałów WAT oraz innych Uczelni. Łącznie w seminarium wzięło udział ponad 50 osób – Pracownicy WAT, zaproszeni Goście z innych Uczelni oraz Studenci.

W ramach seminarium wygłoszono sześć referatów, zgrupowanych w dwa panele:

Pierwszy panel:

Zarządzanie organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej 

  1. dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT (WLO WAT)

Gospodarka cyfrowa w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej

  1. dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT (WCY WAT)

Aspekty technologiczno-biznesowe bezpieczeństwa procesów biznesowych realizowanych w środowisku platform elektronicznych

  1. dr Jacek WOŹNIAK (WLO WAT)

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19


Drugi panel:

Zarządzanie ryzykiem i finansami w kontekście zapewniania bezpieczeństwa organizacjom

  1. dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. UPH (UPH w Siedlcach)

Dojrzałość kultury zarządzania ryzykiem w organizacjach

  1. dr Kamil GEMRA (SGH w Warszawie)

Nowoczesne sposoby finansowania w gospodarce cyfrowej z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

  1. dr Monika SZCZERBAK (WLO WAT)

Lean Accounting – nowy kierunek rozwoju rachunkowości w teorii i praktyce

 Seminarium zakończyło się dyskusją oraz sesją pytań do Prelegentów.

 

dr Jacek Woźniak – IOZ

Galeria

Zrzuty z platformy MS Teams - wykonał dr Jacek Woźniak