W dn. 22.12.2022 odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział Warszawski. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15:15 na platformie MS Teams i trwało do godziny 17:00.

Było to pierwsze z planowanego cyklu seminariów naukowych, moderowanych przez różne ośrodki naukowo-badawcze zrzeszone przy Oddziale Warszawskim TNOiK. Pierwsze seminarium zostało zorganizowane przez pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT – dr. Wiesława GONCIARSKIEGO, prof. WAT oraz dr. Jacka WOŹNIAKA – pod patronatem Pani Prezes Oddziału Warszawskiego TNOiK – dr Wiesławy ZAŁOGI.

Agenda seminarium była następująca:

 Działalność naukowo-badawcza Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT – zaproszenie do współpracy skierowane do innych ośrodków naukowo-badawczych (dr Wiesław GONCIARSKI, prof. WAT)

  1. Prezentacja wyników badań nt. „Innowacje oszczędne w polskich przedsiębiorstwach” (dr Jacek WOŹNIAK):
  • Jaka jest skala stosowania innowacji oszczędnych w polskich przedsiębiorstwach? Czy innowacje oszczędne są ważne dla polskich przedsiębiorców?
  • Jaki jest poziom tzw. dojrzałości wdrażania założeń koncepcji innowacji oszczędnych w polskich przedsiębiorstwach? Czy można coś w tej kwestii poprawić?
  • W jaki sposób wdrażanie założeń koncepcji innowacji oszczędnych może determinować szeroko rozumiane bezpieczeństwo przedsiębiorstw innowacyjnych? Jakie wymiary bezpieczeństwa są tu szczególnie ważne?
  1. Dyskusja
  2. Podsumowanie seminarium

W seminarium udział wzięli przedstawiciele m.in. takich ośrodków, jak: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a także Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 

dr Jacek Woźniak
Instytut Organizacji i Zarządzania WLO WAT
Wiceprezes Zarządu TNOiK – Oddział Warszawski