W dniu 22.04.2021 r. odbyło się, zorganizowane przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (koordynatora działań FESM w 2021 roku), spotkanie on-line Przedstawicieli Sygnatariuszy z poszczególnych instytucji służb mundurowych. FESM zostało utworzone w dniu 28 października 2013 roku w Warszawie, a jego Sygnatariuszami zostały akademie, szkoły wyższe, centra i ośrodki szkolenia służb mundurowych (wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej, służby celnej). Forum powstało w celu wymiany wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyło 15 uprawnionych Przedstawicieli Sygnatariuszy oraz 4 osoby, jako zaproszeni goście. Przedstawicielem Wojskowej Akademii Technicznej jako Sygnatariusza jest – na podstawie decyzji Rektora z 2019 r. – dr Krzysztof Klimek z Instytutu Organizacji i Zarządzania WBLiZ. W trakcie spotkania omówiono bieżącą działalność oraz perspektywy współpracy w ramach Forum, a także przyjęto plan koordynacji działań FESM na lata 2021-2023.