Dnia 29 listopada 2021 r. w Klubie WAT miały miejsce uroczystości z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dnia Podchorążego. Jednym z punktów obchodów 70-lecia istnienia WAT było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Akademii, wśród których byli także przedstawiciele Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT oraz mgr. inż. Marcina Starucha.

Na wniosek Rektora-Komendanta WAT, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju dr Wioletcie Weredzie.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił Odznaką Pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. Janusza Świniarskiego, prof. WAT oraz dr Martę Miszczak.

Po zakończonych uroczystościach Dyrektor IOZ prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, dziękując jednocześnie za dotychczasową wzorową realizację stawianych zadań oraz życząc dalszych sukcesów tak na polu działalności zawodowej, jak i prywatnej.