W związku z przystąpieniem Instytut u Organizacji i Zarządzania do wdrożenia modułu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) systemu USOS prosimy wszystkich uczestników tego procesu do stosowania systemu USOS do wszystkich etapów procesu dyplomowania. Instytut Organizacji i Zarządzania będzie pierwszą jednostką, która podjęła się pilotażowego wdrożenia modułu APD (za zgodą Dyrektora Instytutu oraz Dziekana Wydziału). Wdrożenie modułu APD pozwoli na pełną cyfryzację procesów dyplomowania studentów. Instrukcje obsługi APD znajdują się w zakładce Studenci -> Archiwum Prac Dyplomowych oraz Nauczanie Zdalne -> Archiwum Prac Dyplomowych.

 

Załączniki: