W dniu 12 maja 2022 r. odbyły się na platformie Microsoft Teams pierwsze Warsztaty Biznesowe dla Studentów, które zostały zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT oraz Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH. Pani prelegent - Agnieszka Newecka (manager działu People&Culture w firmie ASTEK Polska; od 15 lat związana z obszarem Human Resources) przybliżyła słuchaczom tematykę Employer Brandingu (definicja, podstawowe założenia, przykłady działań) oraz rekrutacji (ewolucja tego procesu na przestrzeni lat). Moderatorem spotkania był mgr Michał Jurek – przewodniczący KNS „STRATEGIA”. Zdobyta wiedza pozwoli Studentom na podejmowanie bardziej świadomych działań na rynku pracy.

mgr Michał Jurek

Galeria