Na zaproszenie JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej 5 października 2021 r. zastępca dyrektora ds. naukowych IOZ dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT wziął udział w uroczystościach 51. inauguracji roku akademickiego częstochowskiej uczelni. Powodem zaproszenia było zaplanowane na tą okazję wręczenie dyplomów dla doktorów habilitowanych. To właśnie decyzją działającej przy częstochowskim uniwersytecie Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki dnia 30 października 2019 roku dr Adam Ostanek otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną do tej pory nie było okazji do oficjalnego wręczenia dyplomu i inauguracja roku akademickiego stała się pierwszą z nich. Dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT swój dyplom przyjął z rąk JM Rektor prof. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. Przemysława Sznurkowskiego, przyjmując jednocześnie gratulacje od Władz i Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Galeria