Z racji kończącej się kadencji Senatu Wojskowej Akademii Technicznej za lata 2016 - 2020, jego przewodniczący Magnificencja Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek uhonorował medalami  prof. dr. hab. inż. Piotra Zaskórskiego oraz dr Joannę Skulską. Stanowią one podziękowanie za całokształt współpracy oraz włożony trud w przygotowanie Akademii do wyzwań edukacyjno – badawczych stawianych przez rynek pracy. Pan prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski brał czynny udział w pracach Komisji ds. Statutu, której był przewodniczącym. Zwieńczeniem prac tego zespołu było uchwalenie nowego Statutu WAT, który reguluje podstawową działalność całej Uczelni. Pani dr Joanna Skulska aktywnie uczestniczyła w życiu Senatu reprezentując nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi. Podejmowane przez Panią doktor działania pozwoliły na wypracowanie skuteczniejszych strategii rozwoju młodych naukowców. Na kadencję 2020-2024 członkiem Senatu WAT z grona pracowników IOiZ został wybrany prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz.

Galeria