Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Krajowej Konferencji Naukowo-Przemysłowej z cyklu Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego organizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej oraz Wojskową Akademię Techniczną, która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. stacjonarnie w Warszawie al. gen. A. Chruściela 103, blok 14, sala 30 lub on-line.

Wydarzenie to jest spotkaniem łączącym wymiar naukowy i praktyczny w zakresie kierunku rozwoju sektora obronnego w Polsce i na świecie. W tym roku konferencja poświęcona jest nowym wyzwaniom geostrategicznym. W związku z tym będą poruszane następujące problemy:

  • wizja przyszłego pola walki (m.in. ostatnia mila taktyczna),
  • kierunki rozwoju konfliktów na współczesnym teatrze działań wojennych,
  • zagrożenia polityczne/geopolityczne, technologiczne, ekonomiczne,
  • przeobrażenia systemowe przemysłu obronnego,
  • konkurencyjność przedsiębiorstw zbrojeniowych,
  • potrzeby technologiczne sił zbrojnych,
  • bezpieczeństwo państwa, regionu, świata.

Zapraszamy do podzielenia się badaniami w sesji tematycznej: (1) Przyszłe pole walki lub (2) Przemysłowy potencjał obronny. Przedstawione, nadesłane artykuły, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Wiedza Obronna 3/2022 (70 pkt.) http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo

Zapraszamy również Firmy do objęcia Konferencji patronatem. W ramach współpracy proponujemy pakiety: (1) Partner Strategiczny, (2) Partner Główny, (3) Partner.

Do kontaktów roboczych w sprawach konferencji wyznaczona została:

dr Marlena Niemiec, tel. 721-326-190

Beata Burchert-Perlińska, mba@akademia.mil.pl, tel. 22 261-813-018


Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

Kanał konferencji zakładka PLIKI:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3add92d54781df4087bff23c4888e745c2%40thread.tacv2/VI%2520Krajowa%2520Konferencja%2520Naukowo-Przemys%25C5%2582owa?groupId=54a3a96e-661f-4dc6-8c51-97ed6dbd3732&tenantId=d501184b-b8c1-4859-a723-a50e2d910ad5

Akademia Sztuki Wojennej zakładka NAUKA:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/konferencje-naukowe/

 

Wyrażam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszego zaproszenia.

Przewodnicząca Konferencji
dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj