Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z wytycznymi Rektora – Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni.

Regulują one zasady postępowania całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej w związku z zwiększonym zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w treści zarządzenia są informacje odnośnie:

 

  1. Zawieszenia zajęć dydaktycznych do 10 kwietnia 2020 r.
  2. Realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą środków kształcenia na odległość
  3. Pracy zdalnej, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania uczelni