W związku z zmianami personalnymi na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ze względu na całokształt swojej pracy – administracyjnej i badawczo-dydaktycznej oraz wysiłek włożony w budowanie społeczności Wydziału, dr Wiesława Załoga z dniem 1 sierpnia br. objęła stanowisko Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. Dotychczas Pani Prodziekan pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia. Do pełnienia tej funkcji wyznaczona została dr Marta Miszczak. Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania obydwu Paniom życzą licznych sukcesów.

Galeria