W dniu 28 lutego 2023 r. po 18 latach ze stanowiska kierownika Zakładu Systemów Zarządzania zrezygnował dr Wiesław Gonciarski prof. WAT. Decyzją  Rektora-Komendanta nowym kierownikiem Zakładu Systemów Zarządzania został dr. hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz dyrekcja Instytutu Organizacji i Zarządzania podziękowali prof. Gonciarskiemu za wieloletnią pracę na rzecz nie tylko Zakładu, ale całej społeczności instytutowej. Z rąk Dziekana i dyrekcji IOZ prof. Gonciarski odebrał pisemne podziękowania wraz ze skromnym upominkiem. Jednocześnie Dziekan wręczył akt nominacyjny nowemu kierownikowi ZSZ – dr. hab. Arturowi Jackowi Kożuchowi, prof. WAT, życząc Mu wielu sukcesów na nowym stanowisku.