Cykl spotkań z menedżerami

Szanowni Państwo!

 

Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (działające przy Instytucie Organizacji i Zarządzania), zaprasza na cykl spotkań online z menedżerami i przedsiębiorcami, w ramach którego będzie można poznać sylwetki młodych, ale już bardzo doświadczonych menedżerów z różnych branż i sektorów. Zaproszeni Goście przybliżą specyfikę swojego zawodu oraz opowiedzą o etapach rozwoju swojej kariery. Na koniec każdego spotkania planowana jest dyskusja, w ramach której uczestnicy będą mogli zadać Gościom pytania.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się dn. 24 lutego 2021 o godzinie 17:00.

 

Pierwszym gościem będzie Pan dr Kamil GEMRA – partner zarządzający InnerValue, związany z Grupą INC. Były wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A oraz agencji ratingowej INC Rating. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej, zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie działał jako ekspert rynkowy i udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym dwóch książek.

 

Serdecznie Zapraszamy!

Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA”

 

Link do spotkania (MS Teams): Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Monografia – Jak uczyć się zdalnie?

Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT od lat aktywnie zajmują się problematyką analizy i doskonalenia procesów kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik nauczania. Całość ma prowadzić do systematycznego zwiększania zaangażowania studentów w procesy dydaktyczne oraz podnosić jakość kształcenia do poziomu wymagań i oczekiwań, jakie stawia “cyfrowy” wiek XXI. Okres obecnej pandemii stał się naturalnym weryfikatorem możliwości, jakie w procesach dydaktycznych daje nowoczesna technika i oferowane przez nią narzędzia. Istnienie określonych narzędzi, to jednak połowa “sukcesu” – drugą, jest umiejętność posługiwania się nimi. Naprzeciw tej potrzebie i wymaganiom chwili wyszli pracownicy IOZ: dr Jacek Woźniak, mgr inż. Marcin Staruch, mgr Michał Jurek, dr Wioletta Wereda, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, którzy postanowili opracować podręcznik w zakresie realizacji procesów kształcenia zdalnego dla różnych grup odbiorców, m.in. będących w różnym wieku i odznaczających się zróżnicowanym poziomem tzw. kompetencji cyfrowych. Podręcznik stanowi wsparcie dla realizacji procesów kształcenia zdalnego z wykorzystaniem takich platform jak MS Teams, MS Forms oraz Moodle.

Podręcznik wyróżnia się przede wszystkim:

  • zwięzłością i prostotą w przekazywaniu ważnych treści związanych z realizacją procesów kształcenia zdalnego, które nie zawsze są przejrzyste i jednoznaczne,
  • dużą przystępnością prezentowanych zagadnień (w formie instruktażu, zestawu dobrych praktyk i wskazówek) oraz uniwersalnością przekazu,
  • koncentracją na istocie problemów związanych z kształceniem zdalnym w warunkach tzw. środowiska wirtualnego,
  • zorientowaniem na technologie teleinformatyczne i narzędzia informatyczne, które z jednej strony są ogólnodostępne na polskim rynku oraz popularne, a z drugiej odznaczają się znaczną funkcjonalnością w zakresie wspierania procesów nauczania „na odległość”.

Monografia została opracowana w sposób przejrzysty i uniwersalny. W dużej mierze przybiera formę przewodnika po funkcjonalnościach najpopularniejszych platform e-learningowych, zawiera zestaw dobrych praktyk oraz wskazówek, które stanowią nieodzowne wsparcie np. nauczycieli akademickich podczas przygotowywania, jak i prowadzenia zajęć online. Stanowi odpowiedź na potrzeby polskich szkół w obliczu konieczności zachowania ciągłości kształcenia w warunkach pandemii COVID-19.