Nowy Profesor WAT

Pan dr Wiesław Gonciarski decyzją Rektora został wyznaczony na stanowisko profesora WAT w grupie dydaktycznej. W dn. 17.09.2020 r. gratulacje z tej okazji, nowemu profesorowi złożyli: Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania – prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz oraz z-ca Dyrektora ds. kształcenia – dr Wiesława Załoga.

Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

Archiwum Prac Dyplomowych – pilotażowe wdrożenie modułu systemu USOS

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 8 września 2020 roku wystąpił w WAT w roli prekursora przeprowadzając pierwsze egzaminy dyplomowe z wykorzystaniem platformy USOS APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Z każdym dniem nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Wdrożenie modułu USOS APD pozwoliło na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w zmienionej formule, wykorzystując nowoczesne technologie. Cyfryzacji został poddany proces dyplomowania począwszy od wgrania pracy, przez sprawdzenie jej w jednolitym systemie antyplagiatowym zintegrowanym z modułem USOS APD, a na egzaminie dyplomowym kończąc. Pomimo zmienionej formuły zarówno osoby przystępujące do obrony, jak również członkowie komisji ocenili system USOS ADP jako przyjazny dla użytkownika i ułatwiający pracę. W prace wdrożeniowe USOS APD z wykorzystaniem nowoczesnych technologii byli zaangażowani pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania Pan mgr inż. Marcin Staruch kierownik Laboratorium Inżynierii Zarządzania, mgr Michał Jurek, dr inż. Grzegorz Pokorski zastępca dyrektora ds. naukowych, którzy współpracowali z uczelnianym koordynatorem systemu USOS w WAT Panem inż. Remigiuszem Pustkowskim. Bardzo dobra współpraca zespołu wdrożeniowego USOS APD z nauczycielami akademickimi Instytutu Organizacji i Zarządzania zaowocowała sprawnym wdrożeniem modułu Archiwum Prac Dyplomowych oraz przeprowadzenie procesu dyplomowania na kierunku Zarządzanie. Wdrożenie i wykorzystanie modułu USOS APD pokazało, że pomimo niesprzyjających warunków podyktowanych przez pandemię COVID-19 Instytut Organizacji i Zarządzania jest przygotowany na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Instytut Organizacji i Zarządzania wdrażając moduł USOS APD ciągle się rozwija, a prace w nim prowadzone służą nie tylko pracownikom Instytutu, lecz również całej społeczności Wydziału oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z ofertą niestacjonarnych studiów podyplomowych, profilowanych przez Instytut Organizacji i Zarządzania. W ofercie dostępne są następujące kierunki: Zarządzanie Organizacją w Środowisku IT, Analiza finansowa i rachunkowość, Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją. Wszystkie informacje odnośnie ww. kierunków znajdują się w menu Oferta edukacyjna -> Studia podyplomowe.