Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania 2020

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. Organizator – Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – przygotował tegoroczną edycję konferencji w formule on-line, co ma związek z bezprecedensową, trudną sytuacją epidemiczną w kraju, będącą skutkiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także próba wypracowania rozwiązań w zakresie zarządzania w warunkach zakłóconej działalności, w wyniku utraty kontroli, zaburzeń równowagi wewnętrznej, zagrożenia realizacji celów organizacji, pogorszenia kondycji ekonomicznej, zmniejszenia produkcji, zatrudnienia, inwestycji. Sytuacja kryzysowa może dotyczyć każdego podmiotu na rynku i w różnym zakresie determinować strategie, metody i techniki zarządzania.

Zapraszamy również – wzorem lat ubiegłych – do wzięcia udziału w dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Szeroki zakres zagadnień, które ujęte są w tej problematyce, pozwala analizować zagadnienia dotyczące wielu aspektów zarządzania współczesną organizacją.

Miło nam również poinformować, iż jest to jubileuszowa – X edycja konferencji.

W imieniu komitetu organizacyjnego
Dr Monika Murawska

Nominacje na stanowiska kierownicze

Jego Magnificencja Rektor – Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak z dniem 1 listopada powołał nauczycieli akademickich Instytutu Organizacji i Zarządzania do pełnienia następujących funkcji:

dyrektora Instytutu – prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza,

zastępcy dyrektora ds. naukowych – dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT,

zastępcy dyrektora ds. kształcenia – dr Wiesławę Załogę,

kierownika Zakładu Systemów Zarządzania – dr. Wiesława Gonciarskiego, prof. WAT,

kierownika Zakładu Prawa i Ekonomii – dr. Andrzeja Strychalskiego,

kierownika Zakładu Nauk Humanistycznych – dr. Grzegorza Jasińskiego,

kierownika Laboratorium Inżynierii Zarządzania – dr. inż. Grzegorza Pokorskiego.

 

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz pogratulował wszystkim nominowanym osobom. Złożył również podziękowania za całokształt pracy oraz wkład w rozwój Instytutu osobom sprawującym poszczególne funkcje do dnia 31 października br.: dr. inż. Grzegorzowi Pokorskiemu – dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. naukowych, dr. hab. Januszowi Kosteckiemu, prof. WAT – dotychczasowemu kierownikowi Zakładu Prawa i Ekonomii, dr. Marianowi Kasperskiemu, który kierował pracami Zakładu Nauk Humanistycznych oraz mgr. inż. Marcinowi Staruchowi, który kierował pracami Laboratorium Inżynierii Zarządzania.

Galeria