Delegacja kadry Instytutu w konferencji naukowej

W dniach 23–24 września 2021 r. w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu z inicjatywy Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Muzeum Miasta Tarnobrzega, Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytutem Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Związkiem Rodu Tarnowskich, 33. Nowodębskim Wojskowym Oddziałem Gospodarczym im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego, Accademia dei Rampanti w Padwie oraz Muzeum Wojska w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pt. „Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy wyklętych – wzorce cnót żołnierskich”. W dwudniowych obradach udział wzięło 16 prelegentów z różnych ośrodków naukowych z Polski. Wśród nich aż trzech stanowili pracownicy IOZ, a to: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT oraz dr Marian Kasperski. Pierwszego dnia przedstawiono 9 referatów, w tym swój zaprezentował prof. Wojciech Włodarkiewicz, po czym uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, jak również wzięli udział w uroczystej kolacji. Drugiego dnia wystąpiło 7 osób, w tym dr hab. Adam Ostanek oraz dr Marian Kasperski. Po zakończonych obradach uczestnicy konferencji udali się do koszar 33. Nowodębskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego, gdzie wzięli udział w uroczystościach 10-lecia oddziału, które połączono z wręczeniem Chorągwi Wojska Polskiego oraz odsłonięciem tablicy upamiętniającej Patrona Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego.

Obrony prac dyplomowych oraz końcowych w Instytucie

W dniach 8–9 oraz 18 września br. w Instytucie Organizacji i Zarządzania, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyły się obrony prac dyplomowych i końcowych studentów kierunku Zarządzanie oraz słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Przywództwa i Komunikacji w Zarządzaniu Organizacją. Wszyscy przystępujący do egzaminu końcowego ukończyli go z oceną pozytywną. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wszystkich uczestników, ponieważ średnia uzyskanych ocen oscyluje pomiędzy stopniami bardzo dobry a dobry plus.

Zmiana na stanowiskach kierowniczych Instytutu

W związku z zmianami personalnymi na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ze względu na całokształt swojej pracy – administracyjnej i badawczo-dydaktycznej oraz wysiłek włożony w budowanie społeczności Wydziału, dr Wiesława Załoga z dniem 1 sierpnia br. objęła stanowisko Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. Dotychczas Pani Prodziekan pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia. Do pełnienia tej funkcji wyznaczona została dr Marta Miszczak. Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania obydwu Paniom życzą licznych sukcesów.