Akcja „Naukowcy – Naukowcom”

Trwający od 24 lutego br. na Ukrainie konflikt zbrojny dotyka nas wszystkich, przede wszystkim jednak Naród Ukraiński, którego przedstawiciele stali się bezpośrednimi ofiarami agresji rosyjskiej. Wojna nie omija nikogo – w tym również naszych Koleżanek i Kolegów będących przedstawicielami tamtejszego świata nauki, z którymi bardzo często łączą nas relacje nie tylko zawodowe, ale i przyjacielskie.

Walki na wschodzie Ukrainy połączone z ostrzałami dużych miast spowodowały, że wiele tamtejszych uczelni wraz z kadrą naukową zostało relokowanych w bezpieczniejsze regiony kraju. Opiekę nad czasowo przeniesionymi placówkami naukowymi powierzono uczelniom działającym w zachodnich obwodach. W ten sposób w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) obok zaprzyjaźnionego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, z którym cześć kadry naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania od wielu lat współpracuje, znalazł się także Chersoński Uniwersytet Państwowy. Powyższa sytuacja istotnie obciąża Przykarpacki Uniwersytet Narodowy i jego pracowników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom inicjujemy akcję wsparcia pod hasłem „Naukowcy – Naukowcom”, którą realizujemy za pośrednictwem i przy współpracy z Biblioteką Naukową Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka i zespołem jej pracowników z dyrektorem dr. Petrem Hawryłyszynem na czele. Wiemy czego najbardziej potrzeba Uniwersytetowi i jego pracownikom oraz „gościom” – uchodźcom ze wchodu Ukrainy: brakuje przede wszystkim pościeli (poszewek i prześcieradeł) oraz środków czystości (płyny do mycia podłóg, zmywania, prania itp.). Zbiórka trwa do końca maja.

Zbiórkę w IOZ organizujemy w dwóch formach:

 • materiały deficytowe o których mowa powyżej,
 • wsparcie finansowe.

Dobrowolne wpłaty oraz pomoc w postaci materiałowej można składać w Sekretariacie IOZ. Z zebranych środków finansowych zakupione zostaną środki, których potrzebują nasi Koleżanki i Koledzy z Ukrainy. Całość zgromadzonych darów zostanie spakowana i przesłana do Biblioteki Naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, a tam rozdysponowana pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni.

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards)

Warsztaty Biznesowe – pierwsze spotkanie

W dniu 12 maja 2022 r. odbyły się na platformie Microsoft Teams pierwsze Warsztaty Biznesowe dla Studentów, które zostały zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT oraz Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH. Pani prelegent – Agnieszka Newecka (manager działu People&Culture w firmie ASTEK Polska; od 15 lat związana z obszarem Human Resources) przybliżyła słuchaczom tematykę Employer Brandingu (definicja, podstawowe założenia, przykłady działań) oraz rekrutacji (ewolucja tego procesu na przestrzeni lat). Moderatorem spotkania był mgr Michał Jurek – przewodniczący KNS „STRATEGIA”. Zdobyta wiedza pozwoli Studentom na podejmowanie bardziej świadomych działań na rynku pracy.

mgr Michał Jurek

 

Galeria


Warsztaty biznesowe dla studentów – zapraszamy!

Zapraszamy na pierwsze Warsztaty Biznesowe dla Studentów, organizowane przez Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z WAT oraz Studenckie Koło Naukowe Crowdfundingu z SGH.

Pierwsze spotkanie dotyczy problematyki Employer Brandingu i rekrutacji.

 W trakcie warsztatu poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Employer Branding – definicja, podstawowe założenia, przykłady działań.
 2. Rekrutacja – jak ewaluował proces rekrutacji na przestrzeni lat, jak wygląda dzisiaj proces pozyskiwania talentów do firm, Candidate Experience, przykłady działań.

Warsztat poprowadzi Agnieszka Newecka – od ponad 15 lat związana z obszarem HR (Human Resources). Na przestrzeni tego okresu pracowała zarówno w agencjach rekrutacyjnych, jak również w wewnętrznych działach HR dużych organizacji. Posiada doświadczenie zarówno w realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz klientów jak i do wewnętrznych struktur. Od 2014 roku pracuje w ASTEK Polska początkowo jako HR Business Partner, następnie HR Generalist, natomiast od początku 2022 została Managerem działu People&Culture, który odpowiada za komunikację, rekrutacje wewnętrzne oraz Employer Branding i CSR.

Miejsce spotkania: platforma MS Teams
Data: 12.05.2022
Godzina: 16:00 – 17:00
Link do spotkania: Kliknij!

Zaproszenie na konferencję naukową

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Krajowej Konferencji Naukowo-Przemysłowej z cyklu Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego organizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej oraz Wojskową Akademię Techniczną, która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. stacjonarnie w Warszawie al. gen. A. Chruściela 103, blok 14, sala 30 lub on-line.

Wydarzenie to jest spotkaniem łączącym wymiar naukowy i praktyczny w zakresie kierunku rozwoju sektora obronnego w Polsce i na świecie. W tym roku konferencja poświęcona jest nowym wyzwaniom geostrategicznym. W związku z tym będą poruszane następujące problemy:

 • wizja przyszłego pola walki (m.in. ostatnia mila taktyczna),
 • kierunki rozwoju konfliktów na współczesnym teatrze działań wojennych,
 • zagrożenia polityczne/geopolityczne, technologiczne, ekonomiczne,
 • przeobrażenia systemowe przemysłu obronnego,
 • konkurencyjność przedsiębiorstw zbrojeniowych,
 • potrzeby technologiczne sił zbrojnych,
 • bezpieczeństwo państwa, regionu, świata.

Zapraszamy do podzielenia się badaniami w sesji tematycznej: (1) Przyszłe pole walki lub (2) Przemysłowy potencjał obronny. Przedstawione, nadesłane artykuły, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Wiedza Obronna 3/2022 (70 pkt.) http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo

Zapraszamy również Firmy do objęcia Konferencji patronatem. W ramach współpracy proponujemy pakiety: (1) Partner Strategiczny, (2) Partner Główny, (3) Partner.

Do kontaktów roboczych w sprawach konferencji wyznaczona została:

dr Marlena Niemiec, tel. 721-326-190

Beata Burchert-Perlińska, mba@akademia.mil.pl, tel. 22 261-813-018


Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

Kanał konferencji zakładka PLIKI:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3add92d54781df4087bff23c4888e745c2%40thread.tacv2/VI%2520Krajowa%2520Konferencja%2520Naukowo-Przemys%25C5%2582owa?groupId=54a3a96e-661f-4dc6-8c51-97ed6dbd3732&tenantId=d501184b-b8c1-4859-a723-a50e2d910ad5

Akademia Sztuki Wojennej zakładka NAUKA:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/konferencje-naukowe/

  

Wyrażam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszego zaproszenia.

Przewodnicząca Konferencji
dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. ASzWoj

Pracownicy Instytutu wyróżnieni

Nauczyciele Akademiccy prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości zostali wyróżnieni za swoją ponadprzeciętną aktywność.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne Jego Magnificencja Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wyróżnił Nagrodą Rektorską następujących pracowników Instytutu:

 • dr. hab. Janusza Kosteckiego, prof. WAT;
 • dr. Wiesława Gonciarskiego, prof. WAT;
 • dr Monikę Murawską.

Podczas Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania zostali powołani do pełnienia funkcji kierowniczych:

 • dr Wiesława Załoga – objęła stanowisko Prezesa Oddziału Warszawskiego TNOiK;
 • dr Jacek Woźniak – objął stanowisko wiceprezesa Oddziału Warszawskiego TNOiK;
 • dr Joanna Skulska – objęła stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego TNOiK.

Dotychczasowym Prezesem Oddziału Warszawskiego TNOiK był dr Kazimierz Piotrkowski, który jest również członkiem Zarządu Głównego TNOiK. Swoją dotychczasową funkcję w Oddziale Warszawskim TNOiK sprawował przez 15 lat.

Dyrekcja Instytutu gratuluje wszystkim wyróżnionym, dziękując jednocześnie za dotychczasową wzorową realizację stawianych zadań oraz życząc dalszych sukcesów tak na polu działalności zawodowej, jak i prywatnej.