INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu

KWARTALNIK:
„NOWOCZESNE SYSTEMY  ZARZĄDZANIA”
http://nsz.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

KWARTALNIK:
„STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”
http://sbn.wcy.wat.edu.pl/

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013